Carestream intra orale scanners bij e-dental

e-dental is dealer van de Carestream intra orale scanners, zie voor meer info www.e-dental.nl