VOG aanvragen voor zorgverleners met kwetsbare patiënten

Zorgverlening aan kwetsbare patiënten vergt vaak een Verklaring Omtrent het Gedrag, via ´VOG AANVRAGEN kunt u snel en makkelijk deze verklaring aanvragen, zie voor meer info https://www.vognodig.nl/