Durr sterilisatie apparatuur bij Arseus Dental

Arseus Dental is dealer van de autoclaven en andere sterilisatie-apparatuur van Durr, zie voor meer info www.arseus-dental.nl