Röntgenapparaat Soredex Cranex Novus Classic

Gebruikte en in goede staat verkerend Röntgenapparaat.